Nabídka pro individuální klienty

Nabídka pro komerční klienty

Profesionální koučování jednotlivců (Life, Family and Coples coaching)

Více informací

Psychologické poradenství a diagnostika pro jednotlivce, kariérové poradenství.

Více informací

Belbin e-interplace – poradenský systém týmových rolí

Více informací

Chcete-li zlepšit vztahy a atmosféru ve firmě, zefektivnit komunikaci a spolupráci, zvýšit produktivitu a výkonnost svých zaměstnanců a týmů, využijte nabídky pro komerční klienty, klikněte na Proud aktivit.

Hlavní přínosy systému INTERPLACE

  • Pomáhá koučovi při pochopení chování koučovaného (cíle, motivace, vztahy, myšlení, rozhodování, využívání zdrojů...).
  • Rychlost, jednoduchost a on-line dostupnost zpracování podkladů a 30 typů zpráv.
  • Poznání týmových rolí pracovníka a doporučení, jak je uplatnit.
  • Zjištění chemie rolí mezi spolupracovníky z hlediska spolupráce.
  • Doporučení ve formě poradenské zprávy, jak rozvíjet svůj pracovní a manažerský styl.
  • Nabízí manažerovi, jak vést přijímací nebo hodnotící pohovor s pracovníkem.
  • Doporučuje vhodné pracovní místo nebo činnosti pro kandidáta z hlediska týmových rolí.
  • Analyzuje efektivnost složení členů pracovního nebo projekčního týmu.
  • Doporučuje optimální rozdělení úkolů členům týmu podle týmových rolí.