Nabídka pro individuální klienty

Nabídka pro komerční klienty

Profesionální koučování jednotlivců (Life, Family and Coples coaching)

Více informací

Psychologické poradenství a diagnostika pro jednotlivce, kariérové poradenství.

Více informací

Belbin e-interplace – poradenský systém týmových rolí

Více informací

Chcete-li zlepšit vztahy a atmosféru ve firmě, zefektivnit komunikaci a spolupráci, zvýšit produktivitu a výkonnost svých zaměstnanců a týmů, využijte nabídky pro komerční klienty, klikněte na Proud aktivit.

Jak systém funguje?

Manažer nebo kouč dostane odpovědi na otázky:

  • Jaké je zaměření kandidáta na lidi, cíle a myšlení, jak se chová a přispívá ostatním?
  • Jak zapadne kandidát do týmu a jakým bude přínosem?
  • Jak budou v týmu vyváženy všechny role, zvyšující jeho dlouhodobý výkon?
  • Hodí se kandidát pro pracovní místo nebo činnost, kterou chce nebo má vykonávat?

Vstupní dotazníky – jsou jen čtyři, jsou jednoduché a jejich vyplnění trvá několik desítek minut.

Zpracování a výstupy:

  • Zpracování dotazníků a vytvoření výstupních zpráv je možno realizovat ve vlastním počítači nebo jako službu prostřednictvím internetu.
  • 30 výstupních zpráv je rozděleno do tří hlavních oblastí – zprávy o týmu, zprávy pro kandidáta, zprávy o pracovním místě a vhodnosti kandidáta pro danou činnost nebo pozici.