Nabídka pro individuální klienty

Nabídka pro komerční klienty

Profesionální koučování jednotlivců (Life, Family and Coples coaching)

Více informací

Psychologické poradenství a diagnostika pro jednotlivce, kariérové poradenství.

Více informací

Belbin e-interplace – poradenský systém týmových rolí

Více informací

Chcete-li zlepšit vztahy a atmosféru ve firmě, zefektivnit komunikaci a spolupráci, zvýšit produktivitu a výkonnost svých zaměstnanců a týmů, využijte nabídky pro komerční klienty, klikněte na Proud aktivit.

Individuální koučink

(pro soukromé osoby, popř. páry)

Je některá z těchto variant nyní součástí vašeho života?

 • ocitli jste se momentálně v životní krizi (rozchod, úmrtí blízkých, obtíže s dětmi, vztahové problémy, ztráta práce, změny v kariéře, atd.)
 • řešíte zoufalou situaci a dochází vám zdroje i možnosti, jak si s ní poradit
 • stojíte před důležitým rozhodnutím a chcete se rozhodnout správně
 • prožíváte silné emoce, které vám způsobují obtíže v běžném životě (strach, úzkost, smutek, zranění, hněv, obavy, nedůvěra, apod.)
 • chcete posílit své sebevědomí, více využívat silných stránek v každodenní realitě, najít energii a chuť do změn
 • toužíte po životní rovnováze, spokojenosti, klidu a jasné vizi, co v životě skutečně chcete a jak toho dosáhnout, apod.

Pro všechny tyto oblasti můžete využít individuální koučink:

 • jedná se o nedirektivní podporu při dosahování vlastních cílů, nejedná se o lékařskou, psychologickou ani psychoterapeutickou pomoc
 • kouč neradí, kouč především klade otázky, pracuje s postoji koučovaného a se sebereflexí, uvolňuje tak potenciál pro změnu a provází ho v nacházení jeho vlastní cesty k řešení, zabývá se současností a hlavně budoucností, neanalyzuje minulost, nediagnostikuje koučovaného, nehledá jeho chyby
 • koučovaný se aktivně podílí na rozhodování o způsobech a průběhu dosahování cílů, přebírá odpovědnost za svůj rozvoj, posun, nalézá vlastní cesty k řešení, pro které je vnitřně motivován a vědomě rozhodnutý/li>

Jak koučování probíhá?

 • pravidelná individuální setkání kouče a koučovaného (vás, popř. manželské, partnerské dvojice), 1 koučovací sezení = 60 min., celková doba koučinku, aby nastala žádoucí změna, je většinou 3 až 6 setkání
 • místem konání může být kancelář kouče, vhodné nerušené místo koučovaného, či jiné prostory splňující požadavky na koučink
 • termíny a čas setkání – po telefonické či mailové dohodě během pracovnch dnů od 8 do 20 hod., možnost využít i víkendů za příplatek

Kdo vás bude koučovat?

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC – profesionální certifikovaný kouč

„Vyzkoušela jsem mnoho způsobů rozvoje lidí a právě v koučování jsem objevila sílu měnit podstatu, ne jen povrch, směřovat k budoucnosti, ne se jen zabývat minulostí a současností, a akčně, tj. cíleně na své vizi pracovat. Koučink umožňuje žít přesně tak, jak žít chceme, se vším, po čem toužíme, a to v symbióze se svým okolím.“

Mé motto:

„Nalezení vnitřní energie a smyslu umožňuje člověku žít svou vizi (to, co skutečně chci) vyváženě.“