Nabídka pro individuální klienty

Nabídka pro komerční klienty

Profesionální koučování jednotlivců (Life, Family and Coples coaching)

Více informací

Psychologické poradenství a diagnostika pro jednotlivce, kariérové poradenství.

Více informací

Belbin e-interplace – poradenský systém týmových rolí

Více informací

Chcete-li zlepšit vztahy a atmosféru ve firmě, zefektivnit komunikaci a spolupráci, zvýšit produktivitu a výkonnost svých zaměstnanců a týmů, využijte nabídky pro komerční klienty, klikněte na Proud aktivit.

Psychologické poradenství a diagnostika pro jednotlivce

Individuální psychologická poradenská činnost pro manažery a zaměstnance firem v oblastech:

 • osobního rozvoje, jeho možností a bariér, zacílení
 • mobbingu, bossingu
 • problematiky zaměstnanosti
 • řešení problémů a nedorozumění ve vztazích, potíží s komunikací
 • obtíží souvisejících se stresem, pracovním vypětím a přetížením, syndromem vyhoření

vyplnění formuláře na dotaz

Kariérové poradenství pro věkovou skupinu 13-26 let:

 • identifikace zaměření osobnosti v pracovní oblasti, hodnotová orientace
 • diagnostika rychlosti a správnosti myšlení, diferenciace pojmů jako předpokladu pro efektivní pracovní výkon
 • kariérové zacílení, kariérová kotva, profesní orientace a profesní typ
 • posouzení výkonové motivace, tvůrčího potenciálu
 • možnost měření struktury inteligence, na základě výsledků posouzení vhodnosti dalšího studia či profesního zaměření
 • závěrečná zpráva z diagnostiky v podobě doporučení pro studium či volbu povolání

vyplnění formuláře na dotaz